Dobrodošli v naši sodobni kmetiji zadovoljnjih živali

s.

Koristne povezave

Kroženje hranil, organske snovi, procesov in informacij v kmetijstvu

S projektom želimo v sodelovanju s kmetijami vključenimi v projekt posredovati znanja in novo pridobljene izkušnje glede krogotoka hranil, organske mase in procesov drugim govedorejskim kmetijam v Sloveniji (in v EU). Projekt bo prispeval k izboljšanju produktivnosti, prožnosti in konkurenčnosti živinorejske proizvodnje, izboljšanju in upravljanju rabe razpoložljivih virov z namenom zmanjševanja količine odpadkov in izboljšanje okoljske trajnosti živinorejske proizvodnje

Spletna stran evropske komisije, namenjena evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja

Skupna kmetijska politika podpira dinamičnost in ekonomsko sposobnost podeželskih skupnosti s financiranjem in ukrepi za razvoj podeželja.

Program razvoja podeželja

Povezava do spletne strani PRP 2014 - 2020

Prejemnik podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020

Novogradnja hleva za krave molznice (High Welfare Floor), gnojišča, jame za gnojnico in strojne lope ter nakup fleksibilnega rezervoarja za gnojevko iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018.

Folija

Vzpostavitev modela reciklaže agro-stretch folije za bale in silažne folije s ciljem olajšati organizacijo za kmete in zmanjšati negativne posledice na okolje

Kot konzorcij 12-ih partnerjev smo bili uspešni na 4. javnem razpisu Ukrepa Sodelovanje Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

Holstein

Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije)
Inovativni okoljsko-podnebno naravnani sistem upravljanja govedorejske kmetije za zagotovitev pridelave krme in optimalnih pogojev reje živali.

Vzpostavitev geo-referenciranega mobilnega vzorčenja za analize
tal s ciljem optimalne rabe gnojil in zmanjšanja negativnih vplivov na okolje 

Namen projekta je predstaviti tehnologijo in postopke, ki bodo pomenili prispevek k ustrezni obdelavi tal, ter nadgraditi aplikacijo 'GERK na terenu s funkcionalnostjo 'Mobilna analiza tal' in vzpostaviti bazo podatkov, kateri bosta omogočili večjo preglednost in hitrejše ter bolj učinkovito odločanje o obdelavi tal.

© Kmetija Čretnik, 2022

Made with Mobirise ‌

Free Offline Web Page Builder